Bevaringsprisen 2016

Veteranbanens formand - Knud Pedersen får her overrakt "Bevaringsprisen 2016"

Fotos: Finn Johansen